טיפול בחומרים מסוכנים

טיפול בחומרים מסוכנים - טיפול בפסולות חומ"ס - פיתוח שיטה למיחזור אריזות רכות וקשיחות שהכילו בעבר חומרים מסוכנים מתהליך השטיפה , גריסה והשבתם לחומר גלם לשימוש בתעשייה.

אריזות קשיחות- טיפול בעזרת מכונות מיוחדות במיכלים מפלסטיק ומתכת בגדלים של 1000 ליטר ובגדלים שונים.

אריזות רכות- טיפול באריזות רכות כגון שקי ענק , שקיות פלסטיק וניילון שהכילו חומ"ס בעבר, וגריסתם .

* מ.ש.א מחזיקה בהיתר רעלים ( מצ"ב ) מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בחומ"ס והציוד בו חברתנו משתמשת מוכר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.